khonggiana3
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. 
HomeRegisterLog in

 

Tổng hợp các công thức sinh học

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
boypro1511
Admin
Admin
boypro1511

Male Scorpio Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 962
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 1381
Sinh nhật 1992-11-15
Đã được cảm ơn: : 6
Tuổi : 28
Sở thích : computer

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeMon Sep 14, 2009 2:59 pm

để thuận tiên cho việc giải toán sinh mình lập topic này mọi người cùng đóng góp cho đầy đủ hơn nhá ^^
Cấu trúc AND
I tính số nu của AND
a/ đối với mỗi mạch :A1+ T1+G1 + X1= A2+G2+T2+X2=N/2
A1=T2; T1=A2; G1=X2; X1=G2

b/ đối với mỗi mạch
A=T=A1+A2=T1+T2=A2+T2
G=X=G1+G2=X1+X2=G1+X2

cTỉ lệ % nu
%A=%T=(%A1+%A2)/2
%G=%T=(%G1+%G2)/2

d/Tổng số nu
N=2A+2G
N=20x số chu kì xoắn
N=khối lượng phân tử AND/300

II tính chiều dài
L=N/2 x 3,4(angstron)
>>N= Lx2/3,4

III Tính số liên kết hidro và số liên kết hóa trị Đ-p
a/ số liên kết hidro
H=2A+ 3G
b/ số liên kết hóa trị
HT= 2(N/2-1)+N=2(N-1)
Cơ chế tự nhân đôi của AND
I Tính số nu tự do cần dùng
a/ số AND con qua x đợt nhân đôi
tổng số AND con= 2Tổng hợp các công thức sinh học Latex
b/số AND con có hai mạch đều mới
số AND con có hai mạch đều mới =Tổng hợp các công thức sinh học Latex-2
c/ số n tự do cần dùng
∑Ntd=N .Tổng hợp các công thức sinh học Latex-N= N(2x -1)
>>∑Atd= a(Tổng hợp các công thức sinh học Latex-1)

II tính số liên kết hidro hoặc số liên kết hóa trị Đ-P đc hình thành hoặc phá vỡ qua(x dợt nhân đôi)
a/tổng số liên kết Hidro bị phá vỡ và tổng số lien kết hidro đc hình thành
∑H bị phá vỡ= H(Tổng hợp các công thức sinh học Latex -1)
∑H hình thành= H.Tổng hợp các công thức sinh học Latex

b/ tổng số liên kết hóa trị đc hình thành ‘
∑ HT hình thành= (N-2)(Tổng hợp các công thức sinh học Latex -1)
II Tính thời gian tự sao
Tốc độ tự sao: số nu đc tiếp nhận và liên kết trong một giậy( trong cơ thể sinh vật thường từ 100 đến 1000 nu)
a/ tính thời gian tự sao:
a1/ khi biết thời gian để tiếp nhân và liên kết 1 nu là dt:
Tg tư sao = dt. N/2
a2/ khi biết tốc độ tự sao
Tg tự sao= n/ tốc độ tự sao
Cơ chế và cấu trúc tổng hợp ARN
I/ tính số ribonu
rN= rA+rG+rU+rX=N/2
rA=T gốc ; rG=X gốc
rU=A gốc; rX= G gốc
%A=%T=( %rA+%rU)/2
%G=%X=( %rG+%rX)/2

rN= khối lượng phân tử ARN/ 300
II tính chiều dài và số liên kết hóa trị của ARN
a/ tính chiều dài
l=L= N/Tổng hợp các công thức sinh học Latex3,4= rN x3,4 (angstrong)
III/ tính số liên kết hóa trị
HTARN= rN-1+rN= 2.rN-1
Cơ chế tổng hợp ARN
I/ số rN tự do cần dùng qua K lần sao mã
a/Số phân tử ARNcon= số lần sao mã= K
b/ số rN tự do cần dùng
∑ rNtd= K. rN
>>Số nu mỗi loại cần dùng là
∑rAtd= K.rA
II tính số liên kết hidro và liên kết hóa trị Đ-p qua K lần sao mã
∑ H phá vỡ= K.H
∑HT hình thành = K(rN- 1
)
III tính thời gian sao mã
*Tốc độ sao mã : số rN tiếp nhạn và liên kết với nhau trong một giây
*Thời gian sao mã qua K lần sao mã
Tg sao mã= K . tg sao mã một lần (nếu thời gian chuyển tiếp giữa hai lần sao mã là ko đáng kể)
Tg sao mã một lần = dt.rN= dt. N/2
nếu thời gian chuyenr tiếp giữa hai lần sao mã là đáng kể là t
Tg sao mã nhiều lần = K.tg sao mã một lần + (K-1).t
Cấu trúc và cơ chế tổng hợp protein
I tính số bộ ba mật mã và số axit amin
Số bọ ba mật mã= N/6=rN/3
Số bộ ba có mã hóa acid amin N/6-1= rN/3-1
Số acid amin của phân tử protein = N/6-2=rN-2

II tính số liên kết peptit
Só lk pepetit = số acid amin -1
II số cách mã hóa của ARN và số cách sắp đặt axit amin trong chuỗi polipeptit
Số cách sắp xép m acid amin
Pm(m1, m2 , m3 ,... mk) = m!/ m1!.m2!.....mk!
Số cách mã hóa dãy acid amin
m1 loại 1 có A1 bộ ba mã hóa
số cách mã hóa dãy acd amin A= A1m x A2m ...........Akmk
cơ chế tổng hợp protein
I tổng số phân tử protein tạo ra qua quá trình giả mã k phân tử mARN
∑ số p = Tổng số lượt trượt Rb=K.n
n: số lượt trượt riboxom trên mỗi mARN
IITổng số axit ami tự do tham gia quá trình giải mã
∑ aatd = số P. (rN/3 -1)= Kn(rN/3 -1)
III tổng số â tham gia cấu trúc protein để đc thực hiện chức năng sinh học ( ko kể aa mở đầu)
∑ aap = số p.(rN/3 -2)
Tính số phân tử nước só liên kết peptit
Số phân tử nước đc tạo ra qua quá trình tổng hợp nhiều phân tử protein
∑ H2O giả phóng = số phân tử protein .(rN/3 -2)
Só liên kết pepit
∑ peptit = tổng só phân tử protein. (rN-3)= số P( số aap- 1)
Sự dịh chuyển của riboxom trên ARN thông tin
I vận tốc trượt của riboxom trên ARN
V= l/t
l: chiều dài của mARN
t thời gian mà riboxom trượt hết m ARN

II tốc độ giả mã của Rb
Là số bộ ba dc giải mã trong một giây
Tốc độ giải mã = số bộ ba của mARN/t
II thời gian tổng hợp một phan tử protein là tời gian mà rb trượt hết mARN
t= l/v
IIIthời gian mỗi riboxom trượt qua hết mARN kể từ lúc rb thứ nhât bắt đầu trượt
Đối với riboxom thứ n= t + (n-1)Δt
Δt : khoảng thời gian rb sau trượt chậm hơn rb trước
Thời gian tổng hợp các phân tử protein
I nếu các mARN sinh ra từ một gen có cùng số riboxom nhất định trượt qua ko trở lại
a/Nếu thời gian chuyển tiếp từ mARN này sang mARN kế tiếp ko ddc kể đến
thì thười gian tổng hợp các phân tử protein của k phân tử mARN
∑ T= k.t + t’
t’= ∑Δt= Δt1+ Δt2 + Δt3 +.....= ∑Δl/v=( Δt1+ Δt2 + Δt3 +.....)/v

b/ nếu có kể đến thời gian chuyển tiếp của riboxom từ mARN sang mARN kế
tiếp là Δt thì thời gian tổng hợp các phân tử protein của k phân tử mARN
∑T= k.t+t’ +( k-1)Δt
Nhiễm sắc thể và cơ chế nguyên phân
I tính số tê bào con tạo thành qua x đợt phân bào
∑A = a1.2x1 + a2.2x2 + a3.2x3+......
a: số tế bào
x số đợt nguyên phân

_________________
Tổng hợp các công thức sinh học 2503493fc34e15db6d088f35d67efd651230884605_full
Back to top Go down
https://a3cuatoi.forumvi.com
khiconhauan
HẠ SỸ
HẠ SỸ
avatar

Female Libra Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 209
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 419
Sinh nhật 1992-09-30
Đã được cảm ơn: : 5
Tuổi : 28
Sở thích : ăn, ngủ, đếm đôla,...

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeMon Sep 21, 2009 2:21 pm

Tổng hợp các công thức sinh học 908944 ặc...ặc....
sao nhiều dữ trời. sao nhớ cho hết? Tổng hợp các công thức sinh học 942299 tui nhớ lộn tùm lum thì sao?
có cách nào dễ nhớ hơn nữa k admin? Tổng hợp các công thức sinh học 980581
Back to top Go down
boypro1511
Admin
Admin
boypro1511

Male Scorpio Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 962
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 1381
Sinh nhật 1992-11-15
Đã được cảm ơn: : 6
Tuổi : 28
Sở thích : computer

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeTue Sep 22, 2009 4:50 pm

Cố gắng hiểu nó rồi làm bài tập nhiều sẽ nhớ, làm gì còn cách nào khác nữa chứ
_________________
Tổng hợp các công thức sinh học 2503493fc34e15db6d088f35d67efd651230884605_full
Back to top Go down
https://a3cuatoi.forumvi.com
ma doi
BINH NHÌ
BINH NHÌ
avatar

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 97
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 148
Đã được cảm ơn: : 1

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeSat Sep 26, 2009 6:37 pm

admin in cho tui 1 bản là tui nhớ liền hà !help me! Tổng hợp các công thức sinh học 427198 Tổng hợp các công thức sinh học 945459 Tổng hợp các công thức sinh học 50939
Back to top Go down
nho_luoi
THIẾU UÝ
THIẾU UÝ
nho_luoi

Female Aries Rooster
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 475
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 558
Sinh nhật 1993-04-17
Đã được cảm ơn: : 11
Tuổi : 27
Sở thích : Đọc truyện + ngủ

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeThu Oct 01, 2009 3:14 pm

Mù sinh học Tổng hợp các công thức sinh học 487296
Có cách nào đơn giản hơn ko Tổng hợp các công thức sinh học 60285
Back to top Go down
luckyboy
THIẾU UÝ
THIẾU UÝ
luckyboy

Male Capricorn Goat
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 450
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 695
Sinh nhật 1991-12-28
Đã được cảm ơn: : 10
Tuổi : 29
Sở thích : Y Thien Do Long Ky

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeMon Oct 05, 2009 4:46 pm

Thích cách đơn giản chứ gì, dễ ợt, nhờ doremon giúp, mua bánh mì trí nhớ , ghi chử vào rùi ăn, cho mau nhớ.hihi Tổng hợp các công thức sinh học 427715
Back to top Go down
boypro1511
Admin
Admin
boypro1511

Male Scorpio Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 962
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 1381
Sinh nhật 1992-11-15
Đã được cảm ơn: : 6
Tuổi : 28
Sở thích : computer

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeMon Oct 05, 2009 7:55 pm

Tiếc là mình ko phải là nôbita Tổng hợp các công thức sinh học 83973
_________________
Tổng hợp các công thức sinh học 2503493fc34e15db6d088f35d67efd651230884605_full
Back to top Go down
https://a3cuatoi.forumvi.com
khiconhauan
HẠ SỸ
HẠ SỸ
avatar

Female Libra Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 209
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 419
Sinh nhật 1992-09-30
Đã được cảm ơn: : 5
Tuổi : 28
Sở thích : ăn, ngủ, đếm đôla,...

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeThu Oct 08, 2009 6:40 am

tại sao chúng ta lại lớn? Tổng hợp các công thức sinh học 903892
tại sao chúng ta phải đi học nhỉ? Tổng hợp các công thức sinh học 903892
ta cứ là trẻ con thì có tốt k chứ? Tổng hợp các công thức sinh học 903608
Back to top Go down
boypro1511
Admin
Admin
boypro1511

Male Scorpio Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 962
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 1381
Sinh nhật 1992-11-15
Đã được cảm ơn: : 6
Tuổi : 28
Sở thích : computer

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeThu Oct 08, 2009 1:13 pm

Thế thế giới này mà toàn trẻ con thì ai nấu cơm cho bà ăn, bà có tồn tại trên đời này ko
_________________
Tổng hợp các công thức sinh học 2503493fc34e15db6d088f35d67efd651230884605_full
Back to top Go down
https://a3cuatoi.forumvi.com
boypro1511
Admin
Admin
boypro1511

Male Scorpio Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 962
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 1381
Sinh nhật 1992-11-15
Đã được cảm ơn: : 6
Tuổi : 28
Sở thích : computer

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeThu Oct 08, 2009 1:14 pm

Thế thế giới này mà toàn trẻ con thì ai nấu cơm cho bà ăn, bà có tồn tại trên đời này ko
_________________
Tổng hợp các công thức sinh học 2503493fc34e15db6d088f35d67efd651230884605_full
Back to top Go down
https://a3cuatoi.forumvi.com
boypro1511
Admin
Admin
boypro1511

Male Scorpio Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 962
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 1381
Sinh nhật 1992-11-15
Đã được cảm ơn: : 6
Tuổi : 28
Sở thích : computer

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeThu Oct 08, 2009 1:14 pm

Thế thế giới này mà toàn trẻ con thì ai nấu cơm cho bà ăn, bà có tồn tại trên đời này ko
_________________
Tổng hợp các công thức sinh học 2503493fc34e15db6d088f35d67efd651230884605_full
Back to top Go down
https://a3cuatoi.forumvi.com
fastfoot
BINH NHÌ
BINH NHÌ
avatar

Male Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 69
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 82
Đã được cảm ơn: : 0

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeSat Oct 10, 2009 4:09 pm

môn sinh này thì anh em ta không thực hành được sơn ạ, chỉ có bọn con gái mới có khả năng, mình học làm gì
Back to top Go down
khiconhauan
HẠ SỸ
HẠ SỸ
avatar

Female Libra Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 209
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 419
Sinh nhật 1992-09-30
Đã được cảm ơn: : 5
Tuổi : 28
Sở thích : ăn, ngủ, đếm đôla,...

Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitimeTue Oct 13, 2009 9:16 am

này lợn siêng! ông nói thế mà nghe được à? Tổng hợp các công thức sinh học 75363
tụi tui học thì mấy ông cũng phải học chứ bộ.
Tổng hợp các công thức sinh học 92713 bi giờ mấy ông cũng phải học để sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng biết đường mà có trách nhiệm chứ
đúng k chị em Tổng hợp các công thức sinh học 517868
Back to top Go down
Sponsored content
Tổng hợp các công thức sinh học Vide
PostSubject: Re: Tổng hợp các công thức sinh học   Tổng hợp các công thức sinh học Icon_minitime

Back to top Go down

Tổng hợp các công thức sinh học

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
khonggiana3 :: THẾ GIỚI HỌC TẬP :: CÁC MÔN HỌC KHÁC-
Forumotion's free forums | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com